نابسرایان

marjanriahi 0

دندان بی عقل قسمت بیستم

#دندان_بی_عقل  ‏#قسمت_بیستم ‏#مرجان_ریاحی https://telegram.me/marjanstories وارد مطب که شدم اتاق های انتظار مثل همان سی سال قبل پر...

معلم- رز سرخ 0

معلم- رز سرخ

ﻣﻌﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ‌ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮔﻔﺖ: ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺍﺯ ﺑﻬﺸﺖ ﺧﺎﮎ ﻧﯿﺎﻭﺭﯼ، ﻧﻤﺮﻩ‌ﯼ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ‌ﺩﻫﻢ! ﺷﺎﮔﺮﺩ...

دونازروند 0

حقیقت-دونا زروند

حقیقت تُــرد می‌شود رویِ پینه‌یِ لب‌هـــا شکافی که در مرزِ تعجب گُشـــــاده می‌شود تا خودش تا بی‌اختیاریِ...